เทคนิคการกำหนดภาพใน Thumbnail เมื่อโพสต์ Link ใน Facebook

เข้าใจว่าผู้อ่านหลายคนที่(หลง)เข้ามาอ่านบล็อกนี้ ..และใช้บริการ Facebook ด้วย คงเคยโพสต์ Link อะไรสักอย่างลงใน Wall บ้างอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งนะครับ  ตัวอย่างเช่นภาพด้านล่าง..

ทันทีที่ระบุ Link อะไรสักอย่างลงในการโพสต์ปกติ (หรือระบุ Link ลงในช่องระบุเฉพาะ..ตามภาพประกอบ)
Facebook จะแสดงภาพ Thumbnail ในหน้านั้นขึ้นมาอัตโนมัติ
(ยกเว้นบางกรณี เช่น ถ้าเป็น Link ของหน้าวิดีโอใน Youtube ก็จะเป็นภาพ Thumbnail ของวิดีโอโดยตรง) อ่านเพิ่มเติม