เกี่ยวกับตัวผม


ผม กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ (มิว) หนุ่มออนไลน์ติด Social Network งอมแงม ทำงานด้าน Digital Marketing มีประสบการณ์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย เช่น IT Guru, วิทยากร, คอลัมนิสต์, อาจารย์พิเศษ, จัดรายการวิทยุ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.linkedin.com/in/mewic

My Social Channel

Advertisements